Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Јавна набавка отворени поступак – Услуга превоза путника на територији Града Ниша ЈН 08/19 – Пакет линија 1 и 2

18/10/2019 Позив за подношење понуда

18/10/2019 Конкурсна документација

04/11/2019 Питања и одговори

05/11/2019 Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације – пречишћен текст конкурсне документације

18/11/2019 Питања и одговори

18/11/2019 Допуна конкурсне документације

20/11/2019 Допуна конкурсне документације

25/11/2019 Питања и одговори

25/11/2019 Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације – пречишћен текст конкурсне документације

28/11/2019 Питања и одговори

28/11/2019 Питања и одговори

28/11/2019 Питања и одговори

28/11/2019 Измене и допуне конкурсне документације

29/11/2019 Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

02/12/2019 Питања и одговори

02/12/2019 Питања и одговори

02/12/2019 Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације – пречишћен текст конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

06/12/2019 Питања и одговори

06/12/2019 Питања и одговори

06/12/2019 Питања и одговори

Измене и допуне - пречишћен текст конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11/12/2019 Питања и одговори

11/12/2019 Питања и одговори

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о наставку поступка

Обавештење о закљученом уговору – пакет линија 1

Обавештење о закљученом уговору – пакет линија 2

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

уторак, 25. јун 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs