Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Легитимације за субвенционисани превоз
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Ко остварује право: Редовни ученици средњих школа
Потребна документација: Фотографија у боји 2,5 х 3 цм и потврда из школе о редовном школовању за текућу школску годину
Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА СТУДЕНТЕ
Ко остварује право:Редовни студенти до 26 година старости
Потребна документација:Потврда са факултета о редовном студирању за текућу школску годину, индекс или лична карта на увид  и фотографија у боји 2,5 х 3 цм
Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЛИЦА СА НАВРШЕНИХ 70 ГОДИНА
Ко остварује право: Лица са навршених 70 година живота са пребивалиштем на територији Града Ниша.
Потребна документација: Право на бесплатну вожњу стичу добијањем легитимације на основу поднетог захтева и фотокопије личне карте уз подношење оригинала на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм
Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
Ко остварује право:а) Пензионери чија висина пензије не прелази 20% изнад номиналног нивао социјалне сигурности. Тај износ пензије за појединца – носиоца пензије износи 9.411,6 дин .За свако пунолетно лице се на износ носиоца права додаје 4.706,4 динара,  а за дете до 18 година  се додаје 2.823,6 динара.

б) Пензионери између 65-70 година чија примања по основу пензије не прелазе износ најниже пензије 13.454,10 дин. у Републици Србији са пребивалиштем на територији града Ниша.

Потребна документација:а)  задњи пензиони чек, изјава дата у месној канцеларији о броју чланова породичног домаћинства  кao и да је пензија једини извор прихода, фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм

б)   задњи пензиони чек, лична карта на увид и фотографија у боји 2,5 х 3 цм

Цена издавања: 200,00 динара
ЛЕГИМАЦИЈА ЗА ИНВАЛИДЕ
Ко остварује право:а) Војни инвалиди рата од I до X групе са пребивалиштем на територији града Ниша

б) Цивилни инвалиди рата од I до VII групе са пребивалиштем на територији града Ниша.

Потребна документација:Решење фонда ПИО о утврђивању својства  војног инвалида рата или цивилног инвалида рата одређене категорије, фотокопија личне карте, лична карта на увид и фотографија у боји  2,5 х 3 цм.
Цена издавања: 200,00 динара

НАПОМЕНА:

Избегла и интерно-расељена лица могу остварити своја права уколико припадају некој од наведених категорија и уколико имају боравиште на територији града Ниша.

Потребна документација: фотокопија избегличке легитимације или легитимације интерно расељеног лица, фотокопија пријаве боравишта код ПУ у Нишу, као и документа потребна за издавање легитимације категорије којој припадају.

Све детаљне информације о свим субвенционисаним категоријама можете погледати овде.

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

четвртак, 25. јул 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs