Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Рекламација

Путник може да изјави рекламацију на доплатне карте и опомене за доплатне карте у року од осам дана од датума издавања усмено у просторијама Приградске аутобуске станице у ул. Булевар 12. фебруар бб, телефоном на број 0800/018-802 , писаним путем и електронским путем уз доставу потребних докумената.

Подносилац рекламације који рекламацију изјављује усменим или телефонским путем дужан је да у року од 48 сати од изјављивања исте предузећу достави фотокопију доплатне карте или опомене за плаћање доплатне карте као и личну карту на увид. Копије наведених докумената можете доставити лично у просторијама Приградске аутобуске станице у ул. Булевар 12. фебруар бб, послати поштом или скенирани односно очитани документ послати на маил info@jgpnis.rs . Уколико се у року од 48  сати не доставе копије наведених докумената Захтев за рекламацију ће бити одбијен.

Рекламација уложена електронским путем подноси се попуњавањем означеног обрасца која у делу ДОКУМЕНТАЦИЈА мора да садржи потребна горе поменута документа. Из наведених докумената треба да се виде подаци који се налазе у попуњеном обрасцу.

Закон о заштити потрошача:
– комисија за решавање рекламација потрошача,
– саветодавно тело ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша.

Рекламација формулар

Подаци из опомене

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

четвртак, 25. јул 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs