Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

О нама

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш је основано Одлуком Скупштине Града Ниша од 25.03.2011.године. ( Сл.лист града Ниша бр.15/2011). У Агенцији за привредне регистре је регистровано дана 11.05.2011. године.

Претежна делатност предузећа су услужне делатности у копненом саобраћају. Град Ниш је, приликом оснивања, предузећу уговором поверио обављање комуналне делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша. Пре Дирекције, ову комуналну делатност обављала су ЈП „Аеродром Ниш“ и ЈКП „Паркинг сервис“. Предузећу је 2013. године, приликом доношења измена и допуна статута, додељена и комунална делатност градског и приградског превоза путника.  Ове две делатности су дефинисане као делатности од општег интереса.

Од свог оснивања Дирекција константно предузима мере у циљу побољшања квалитета система јавног превоза у Нишу. Најбитније активности које су предузете у протеклом периоду су:

  • од 2013. године Дирекција преузима управљање Приградском аутобуском станицом са које се сада врши прихват и отпрема аутобуса и путника ка приградским насељима. Станица је функционално опремљена, оспособљена је климатизована чекаоница, уведен бесплатан Wi – Fi интернет, уграђен разгласни систем и постављени дисплеји са измењивим садржајем за информисање путника.
  • од 1. септембра 2014. године Дирекција, прва у Србији организује систем јавног превоза по моделу јавно – приватног партнерства. Овим новим системом јавног превоза комплетна реализација превоза путника на територији града Ниша, која подразумева и приходовање средстава од продаје карата и плаћање превозницима за извршене услуге превоза, поверава се ЈКП-у Дирекција за јавни превоз Града Ниша. Овај систем је од старта почео да показује позитивне ефекте у односу на пређашни систем: значајно су смањена издвајања из буџета Града Ниша; повећани су приходи од продаје појединачних, полумесечних и месечних карата; повећан је укупан број остварених појединачних вожњи; створене су могућности за умањење прихода превозницима у случају да не пруже услуге превоза уговореног квалитета; смањен је број изгубљених полазака аутобуса; повећан је број контрола путника.
  • Од јануара 2015. године ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша преузима од ЈП Аеродром Ниш 10 градских аутобуса, којима обавља делатност превоза путника на следећим линијама: бр.34 кружна (смер А и Б), бр.12 Његошева – Доњи Комрен и бр. 7 Калач Брдо – Сарајевска (Трга Павла Стојковића – Медошевац).
  • У 2016. години уведен је нови систем за продају појединачних карата у возилима. Ради се о електронском систему где се карте продају путем електронских уређаја. Предност овог система у односу на пређашњи је у томе да сада постоји евиденција у реалном времену о броју продатих карата, тј. кретању путника по линијама, као и да је смањена могућност злоупотребе приликом продаје карата од стране возача и кондуктера.
  • Током 2017. године уведен је нови систем за праћење возила путем GPS/GPRS технологије. Праћење је од тада поузданије и лакше, а систем пружа могућност управљања системом јавног превоза од стране диспечера Дирекције.

Даљи развој система јавног градског и приградског превоза путника у Нишу подразумева низ дугорочних мера које ће унапредити систем у целини. Имплементацијом савремених технолошких решења, услуге које се пружају у систему јавног превоза биће подигнуте на највиши ниво. Визија предузећа је стварање система јавног превоза који би по квалитету био препознатљив и служио као узор системима јавног превоза у земљи.

Превозници који обављају јавни градски и приградски превоз путника на територији града Ниша:

Ниш-експрес  д.о.о.

Група понуђача Ласта и Стрела

Видео презентација

https://drive.google.com/file/d/13gFreHxhlTAM8WAsplq-sF9kkqqskTqD/view?usp=sharing

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

понедељак, 20. мај 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs