Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Полумесечне карте
Цене полумесечних претплатних карата са ПДВ-ом у динарима
Категорија корисника I зона I + II зона I + II +III зона
Полумесечне карте за организовани превоз радника „на име“ 1.585,00 2.105,00 2.645,00
Полумесечне карте за превоз: 1.110,00 1.475,00 1.850,00
  • редовних студената (до 26 година старости)
  • пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша
  • пензионера, од навршених 65 до навршених 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша
  • војних инвалида рата од VIII до X групе са пребивалиштем на територији града Ниша

*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

понедељак, 4. дец 2023.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs