Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Приградске линије

ПОГЛЕДАЈТЕ ШЕМУ ЛИНИЈА ПРИГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА

ЛИНИЈА 14
ПАС НИШ - Каменица - БРЕНИЦА
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, КРАЉА СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ, УЛ. ПАНТЕЛЕЈСКА, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ, БОРСКА, ПУТ ЗА КАМЕНИЦУ Р. 214, КАМЕНИЦА, ПУТ ЗА БРЕНИЦУ Л-10.1, БРЕНИЦА У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ И ПАНТЕЛЕЈСКЕ, ЈАДРАНСКОМ, ШУМАТОВАЧКОМ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПАС НИШ.
ЛИНИЈА 14A
ПАС НИШ -Каменица - Бреница - ЦЕРЈЕ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА, БУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, УЛ. ПАНТЕЛЕЈСКА, КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ, БОРСКА, ПУТ ЗА КАМЕНИЦУ Р.214, КАМЕНИЦА, ПУТ ЗА БРЕНИЦУ Л-10.1, КАМЕНИЦА, ПУТ ЗА ЦЕРЈЕ Л-11,ЦЕРЈЕ; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ И ПАНТЕЛЕЈСКЕ, ЈАДРАНСКОМ, ШУМАТОВАЧКОМ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПАС НИШ.
ЛИНИЈА 15
ПАС НИШ - КНЕЗ СЕЛО
ПАС НИШ - БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР - поред ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА - БЕОГРАДСКИ ПУТ - РАТКА ПАВЛОВИЋА - КЊАЖЕВАЧКА - пут за КНЕЗ СЕЛО - ЧЕГАР - ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ - ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ - КНЕЗ СЕЛО
ЛИНИЈА 15Л
ПАС НИШ - ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА, БУЛ. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ,УЛ. ПАНТЕЛЕЈСКА, КЊАЖЕВАЧКА, ПУТ ЗА КНЕЗ СЕЛО Л-12, Р.274, ДОЊИМАТЕЈЕВАЦ, ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ И ПАНТЕЛЕЈСКЕ,ЈАДРАНСКОМ, ШУМАТОВАЧКОМ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПАС НИШ.
ЛИНИЈА 16
ПАС НИШ -Јасеновик - ВРЕЛО
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА, БУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, УЛ. ПАНТЕЛЕЈСКА, КЊАЖЕВАЧКА, ДОЊА ВРЕЖИНА, ПУТ ЗА МАЛЧУ,СКРЕТАЊЕ ЗА ГОРЊУ ВРЕЖИНУ, ГОРЊА ВРЕЖИНА, ПОВРАТАК НА ПУТ ЗА МАЛЧУ Л-12.2, МАЛЧА, ПУТ ЗА ЈАСЕНОВИК И ВРЕЛО Л-14.1 ДО ВРЕЛА; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА СТЕВАНАПРВОВЕНЧАНОГ И ПАНТЕЛЕЈСКЕ, ЈАДРАНСКОМ,ШУМАТОВАЧКОМ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПАС НИШ.
ЛИНИЈА 17
ПАС НИШ - ОРЕОВАЦ
ПАС НИШ - БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР - поред ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА - БЕОГРАДСКИ ПУТ - РАТКА ПАВЛОВИЋА - КЊАЖЕВАЧКА - ДОЊА ВРЕЖИНА - ГОРЊА ВРЕЖИНА новим путем - МАЛЧА - ПАСЈАЧА - ОРЕОВАЦ
ЛИНИЈА 17Л
ПАС НИШ - ГОРЊА ВРЕЖИНА
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. АЛЕКСАНДРА МЕДВЕДЕВА, БУЛЕВАР НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, УЛ. ПАНТЕЛЕЈСКА, КЊАЖЕВАЧКА, ДОЊА ВРЕЖИНА, СКРЕТАЊЕ ЗА ГОРЊУ ВРЕЖИНУ, ГОРЊА ВРЕЖИНА. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА СТЕВАНА ПРВОВЕНЧАНОГ И ПАНТЕЛЕЈСКЕ, ЈАДРАНСКОМ, ШУМАТОВАЧКОМ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПАС НИШ.
ЛИНИЈА 18
ПАС НИШ - СИЋЕВО
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛЕВАР СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, ПУТ ЗА ПИРОТ М.1.12 ДО СКРЕТАЊА ЗА СИЋЕВО, ПУТ Л-1.16, ДО ОКРЕТНИЦЕ У СИЋЕВУ; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 19
ПАС НИШ - Куновица - БАНЦАРЕВО
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛЕВАР СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, КОД БАЊСКЕ РАМПЕ, ПУТ ЗА ЈЕЛАШНИЦУ Р.241А, СКРЕТАЊЕ ЗА ЈЕЛАШНИЦУ Л-18, ЈЕЛАШНИЦА, ПОВРАТАК НА Р.241А, Л-17.2 КУНОВИЦА, ПОВРАТАК НА Р.241А, Л17.1 ДО БАНЦАРЕВА;У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 20
ПАС НИШ - РАВНИ ДО
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКАЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛ. СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, ПУТ ЗА ПИРОТ М.1.12, СИЋЕВО БРАНА, ПУТ ЗА ОСТРОВИЦУ Л-17, ОСТРОВИЦА, ДО РАВНОГ ДОЛА;У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 20Л
ПАС НИШ - ОСТРОВИЦА
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛ. СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, ПУТ ЗА ПИРОТ M.1.12, СИЋЕВО БРАНА, ПУТ ЗА СИЋЕВО Л-16, ПОВРАТАК НА М.1.12, ПУТ ЗА ОСТРОВИЦУ Л-17, ОСТРОВИЦА (ПРОДАВНИЦА);У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ
ЛИНИЈА 21
ПАЦ НИШ - ГОРЊА СТУДЕНА
ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 19 ДО ЈЕЛАШНИЦЕ, НАДАЉЕ ПУТЕМ ЗА ГОРЊУ СТУДЕНУ Л-18; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 21Л
ПАС НИШ - ЈЕЛАШНИЦА
ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 19 ДО ЈЕЛАШНИЦЕ;У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 22
ПАС НИШ - ВУКМАНОВО
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, УЛ. ЗЕТСКА, ДУШАНА ПОПОВИЋА, ГАБРОВАЧКИ ПУТ Л-20, ГАБРОВАЦ, ПУТ ЗА ВУКМАНОВО Л-20.1, ВУКМАНОВО. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 23
ПАС НИШ - БЕРБАТОВО
ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 22 ДО ГАБРОВЦА, ДАЉЕ ПУТЕМ ЗА БЕРБАТОВО Л-20.3.; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 23Л
ПАС НИШ - ГАБРОВАЦ
ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 22 ДО ГАБРОВЦА; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ
ЛИНИЈА 23К
ПАС НИШ – Вукманово – Бербатовo – ПАС НИШ
ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 23 ДО БЕРБАТОВА, ДАЉЕ ПУТЕМ ЗА ВУКМАНОВО Л-20.1, ВУКМАНОВО, ПУТ ЗА БЕРБАТОВО Л-20.3, ПУТЕМ ЗА ГАБРОВАЦ, ГАБРОВАЦ, ГАБРОВАЧКИ ПУТ Л-20, ДУШАНА ПОПОВИЋА, ЗЕТСКА, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПАС НИШ.
ЛИНИЈА 24
ПАС НИШ - ДОЊЕ ВЛАСЕ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ТРГ КА, УЛ. ТОПЛИЧИНА, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ОД НОВОГ ГРОБЉА, НАДАЉЕ ПУТЕМ ЗА ДОЊЕ ВЛАСЕ Л-1.1, Л-1; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО УЛИЦЕ ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, ЗАТИМ ЈУГ- БОГДАНОВОМ, ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.
ЛИНИЈА 25
ПАС НИШ - Доње Међурово - Чокот - Насеље "9.МАЈ"
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ПУТ ЗА ДОЊЕ МЕЂУРОВО Л-3, ПУТ ЗА ЧОКОТ Л-4, ЧОКОТ, НАСЕЉЕ "9 МАЈ", УЛИЦА. ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР
ЛИНИЈА 26
ПАС НИШ - ЛАЛИНАЦ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА,ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД У НАСЕЉУ "9. МАЈ", ПУТ ЗА ЛАЛИНАЦ Л-5; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО УЛИЦЕ ЈОВАНА РИСТИЋА, ЗАТИМ ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР
ЛИНИЈА 27ЛА
ПАС НИШ - ТРУПАЛЕ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА,ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ШУМАДИЈСКА, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА, ПУТ ЗА МЕДОШЕВАЦ, ПУТ ЗА ПОПОВАЦ Л-7, ПУТ ЗА ТРУПАЛЕ. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР
ЛИНИЈА 27 ЛБ
ПАС НИШ - ПОПОВАЦ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ШУМАДИЈСКА, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА, ПУТ ЗА МЕДОШЕВАЦ, ПУТ ЗА ПОПОВАЦ Л-7. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.
ЛИНИЈА 28
НИШ - ВРТИШТЕ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ШУМАДИЈСКА, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА, ПУТ ЗА ПОПОВАЦ Л-7, ПУТ ЗА ТРУПАЛЕ, ТРУПАЛЕ, ПУТ ЗА ВРТИШТЕ, ВРТИШТЕ. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.
ЛИНИЈА 28А
МЕЗГРАЈА - Вртиште - ПАС НИШ
МЕЗГРАЈА, ПУТ ЗА ВРТИШТЕ Л-7, ПУТ ЗА ТРУПАЛЕ И ПОПОВАЦ, ПУТ ЗА МЕДОШЕВАЦ, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА, ШУМАДИЈСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГ КА, УЛ. КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.
ЛИНИЈА 28Б
ПАС НИШ - Чамурлија - МЕЗГРАЈА
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПУТ ЗА ГОРЊУ ТОПОНИЦУ Р.214, ПУТ ЗА ЧАМУРЛИЈУ, ОД ЧАМУРЛИЈЕ ПОВРАТАК НА ПУТ ЗА Г. ТОПОНИЦУ, ОД Г. ТОПОНИЦЕ ПУТ ЗА МЕЗГРАЈУ Л-8, МЕЗГРАЈА. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 29
ПАС НИШ - Г. Топоница - Мезграја - ГОРЊА ТРНАВА
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПУТ ЗА ГОРЊУ ТОПОНИЦУ Р.214, ОД Г. ТОПОНИЦЕ ПУТ ЗА МЕЗГРАЈУ Л-8, МЕЗГРАЈА, ПУТ ЗА ДОЊУ ТРНАВУ, ДОЊА ТРНАВА, ПУТ ЗА ГОРЊУ ТРНАВУ Л-9, ГОРЊА ТРНАВА. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 29А
НИШ - Вртиште - ГОРЊА ТРНАВА
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ШУМАДИЈСКА, ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА, ПУТ ЗА ПОПОВАЦ, ПУТ ЗА ТРУПАЛЕ Л-7, ТРУПАЛЕ, ПУТ ЗА ВРТИШТЕ, ВРТИШТЕ, ПУТ ЗА МЕЗГРАЈУ, МЕЗГРАЈА, ПУТ ЗА ДОЊУ ТРНАВУ, ПУТ ЗА ГОРЊУ ТРНАВУ Л-9, ГОРЊА ТРНАВА. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ
ЛИНИЈА 30
ПАС НИШ - ЛЕСКОВИК
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. ХУМСКА, ПРИБОЈСКА, СЈЕНИЧКА, ГОРЊИ КОМРЕН, ПУТ ЗА ХУМ, ДО РУЈНИКА И ДАЉЕ ИСТИМ ПУТЕМ ДО ЛЕСКОВИКА Л-10. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ
ЛИНИЈА 31
ПАС НИШ - ХУМ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. ХУМСКА, ПРИБОЈСКА, СЈЕНИЧКА, ГОРЊИ КОМРЕН, ПУТ ЗА ХУМ Л-10, ДО ХУМА. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 32
ПАС НИШ - КРАВЉЕ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПУТ ЗА ГОРЊУ ТОПОНИЦУ Р.214, ПУТ ЗА ВЕЛЕПОЉЕ Р.120, ПУТ ЗА МИЉКОВАЦ Л-11 ДО МИЉКОВЦА, ПОВРАТАК НА ПУТ ЗА ВЕЛЕПОЉЕ Р.120, ДО ВЕЛЕПОЉА И ПАЛИГРАЦА, ПОВРАТАК НА РАСКРСНИЦУ ПУТЕВА Р.120 И Л-9 ЗАТИМ ПУТЕМ Л-9 ДО КРАВЉА. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 32Л
ПАС НИШ - ПАЛИГРАЦЕ
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПУТ ЗА ГОРЊУ ТОПОНИЦУ Р.214, ПУТ ЗА ВЕЛЕПОЉЕ Р.120, ПУТ ЗА МИЉКОВАЦ Л-11 ДО МИЉКОВЦА, ПОВРАТАК НА ПУТ ЗА ВЕЛЕПОЉЕ Р.120, ДО ПАЛИГРАЦА; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 33
НИШ - Мрамор - СЕЧАНИЦА
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД У НАСЕЉУ "9. МАЈ", ПУТ ЗА МРАМОР, ПУТЕМ Л-6 КРОЗ КРУШЦЕ И ЛАЛИНСКЕ ПОЈАТЕ, ЗАТИМ ПУТЕМ Л-6.2 ДО СЕЧАНИЦЕ. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО УЛ. ЈОВАНА РИСТИЋА, ЗАТИМ ТРГ КА, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.
ЛИНИЈА 35
ПАС НИШ - Горње Међурово - БУБАЊ СЕЛО (кружна линија)
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ТРГ КА, УЛ. ТОПЛИЧИНА, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ПУТ ЗА ГОРЊЕ МЕЂУРОВО Л-2 ДО ГОРЊЕГ МЕЂУРОВА, ЗАТИМ ПУТ ЗА БУБАЊ СЕЛО Л-3.1, ЗАТИМ ПУТЕМ Л-3, УЛ. БУБАЊСКИХ ХЕРОЈИ, УЛ. ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГ КА, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.
ЛИНИЈА 36
ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА - МРАМОР
ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА - УЛ.КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ - ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА - ВАРДАРСКА - ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА - УЛ.ТОПЛИЧКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА - НАСЕЉЕ "9.МАЈ" - МРАМОР
ЛИНИЈА 36А
ПАС НИШ - МРАМОРСКИ ПОТОК
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД У НАСЕЉУ "9. МАЈ", ПУТ ЗА МРАМОР, ПУТ ЗА МЕРОШИНУ Л-5.1, ПУТ ДО МРАМОРСКОГ ПОТОКА; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО УЛ. ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГА КА, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12 ФЕБРУАР.
ЛИНИЈА 37
ПАС НИШ - ЛАЗАРЕВО СЕЛО
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛЕВАР СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, ЗАПЛАЊСКА, ПУТ ЗА ЛАЗАРЕВО СЕЛО Р.241 ДО ЛАЗАРЕВОГ СЕЛА; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.
ЛИНИЈА 39
ПАС НИШ - Суповац - СЕЧАНИЦА
БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПУТ ЗА ГОРЊУ ТОПОНИЦУ Р.214, ПУТ ЗА МЕЗГРАЈУ Л-8, ОД МЕЗГРАЈЕ ЛОКАЛНИМ ПУТЕМ Л-6 КА СЕЧАНИЦИ ДО СКРЕТАЊА ЗА СУПОВАЦ, НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕМ ДО ЦЕНТРА НАСЕЉА СУПОВАЦ, ПОВРАТАК ДО РАСКРСНИЦЕ СА ЛОКАЛНИМ ПУТЕМ ЗА СЕЧАНИЦУ Л-6, ЛОКАЛНИМ ПУТЕМ ДО РАСКРСНИЦЕ СА ПУТЕМ ЗА СЕЧАНИЦУ, ЗАТИМ ПУТЕМ ДО ЦЕНТРА НАСЕЉА СЕЧАНИЦА ПУТЕМ Л-6.2.;У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

понедељак, 20. мај 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs