Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Месечне карте
Цене месечних претплатних карата са ПДВ-ом у динарима
Категорија корисника I зона I + II зона I + II +III зона
Месечне карте за организовани превоз радника „на име“ 2.640,00 3.510,00 4.410,00
Месечне карте за превоз: 1.850,00 2.460,00 3.085,00
редовних студената (до 26 година старости)
пензионера, чија је висина пензије до 20% изнад номиналног износа новчане социјалне помоћи који објављује министарство надлежно за послове социјалне заштите, са пребивалиштем на територији града Ниша
пензионера од 65 до 70 година живота чија примања по основу права на пензију не прелазе најнижи износ пензије* у Републици Србији, са пребивалиштем на територији града Ниша
*најнижи износ пензије утврђује се према подацима Републичког фонда за пензијско инвалидско осигурање

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

четвртак, 25. јул 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs