Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

2019

окт

18

2019.

Јавна набавка отворени поступак – Услуга превоза путника на територији Града Ниша ЈН 08/19 – Пакет линија 1 и 2

сеп

30

2019.

Јавна набавка преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда– Услуга превоза путника на територији Града Ниша – Пакет линија 4 – 09/19

авг

27

2019.

Јавна набавка преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда– Услуга превоза путника на територији Града Ниша – Пакет линија 4 – 07/19

авг

15

2019.

Друга измена плана набавки за 2019. годину

јун

19

2019.

Јавна набавка oтворени поступак – Услуга превоза путника на територији Града Ниша – Пакети линија 1 и 4– 06/19

јун

19

2019.

Измена плана набавки за 2019. годину

мар

29

2019.

Јавна набавка мале вредности – Набавка горива – 04/19

мар

27

2019.

Јавна набавка мале вредности – Набавка возила – 03/19

мар

10

2019.

Јавна набавка мале вредности – Телекомуникационе услуге – 05/19

јан

14

2019.

Јавна набавка мале вредности – Одржавање ГПС система и система за продају појединачних карата – 02/19