Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Програм пословања

Тромесечни извештај о пословању за 2024. годину

IV Кварталнни извештај за 2024. годуину

Програм пословања за 2024. годину

Деветомесечни извештај о пословању за 2023. годину

Шестомесечни извештај о пословању за 2023. годину

Тромесечни извештај о пословању за 2023. годину

Програм пословања за 2023. годину

Програм пословања за 2022. годину - Образложење прве измена

Програм пословања за 2022. годину - Прва измена

Програм пословања за 2022. годину

Деветомесечни извештај о пословању за 2021. годину - Образложење

Деветомесечни извештај о пословању за 2021. годину - Обрасци 1-12

Деветомесечни извештај о пословању за 2021. годину - Одлука надзорног одбора

Шестомесечни извештај о реализацији - Образложење

Шестомесечни извештај о реализацији - Обрасци 1-12

Шестомесечни извештај о реализацији - Одлука надзорног одбора

Тромесечни извештај о реализацији - Обрасци 1-12

Тромесечни извештај о реализацији - Образложење

Тромесечни извештај о реализацији - Одлука надзорног одбора

Програм пословања за 2021. годину

Програм пословања за 2020. годину

Програм пословања за 2019. годину

Програм пословања 2015 - 15.12.2014

Програм пословања 2015 - решење СГ - 26.12.2014

Измена програма пословања 2015 - 28.01.2015

Измена програма пословања 2015 - решење СГ - 10.02.2015

I квартални извештај 2015

II квартални извештај 2015

II квартални извештај 2015

IV квартални извештај 2015

Програм пословања 2016 - 01.12.2015

I квартални извештај 2016

II квартални извештај 2016

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2016.

Извештај о пословању са Финансијским извештајем ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша за 2015. годину

III квартални извештај 2016

IV квартални извештај 2016

Програм пословања за 2017 годину

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017 годину

I квартални извештај 2017

II квартални извештај 2017

III квартални извештај 2017

IV квартални извештај 2017

Средњорочни програм развоја 2017-2021. године

Програм пословања за 2018 годину

I квартални извештај 2018

II квартални извештај 2018

III квартални извештај 2018

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

уторак, 25. јун 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs