Комунална делатност јавног превоза путника на територији града Ниша је до 2006. године била поверена превознику „Ниш-експрес“ АД Ниш. У току 2006. године у систем јавног превоза, постепено се укључују и други приватни превозници а након израде Студије ЈМТП на територији града Ниша и успешно спроведеног конкурса, од 01. септембра 2008. године у Нишу постоји уређен, потпуно регулисани систем јавног превоза са новом мрежом линија и јединственим зонским тарифним системом са четири тарифне зоне.

Превозници: „Ниш-експрес“ АД, „Ћурдић“ д.о.о., „Транспродукт бус-превоз“ д.о.о., „Лекон“ д.о.о., и „ЈП Аеродром Ниш“ у току радног дана ангажују 124 аутобуса којима превозе око 130 хиљада путника на 15 градских и 36 приградских линија. У 2009. години остварена је укупна километража од 8,609,250 км и превезено је 30,849,187 путника. Надзор над системом спроводи Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај а организација и контрола тарифног система привремено је поверена ЈКП „Паркинг сервис“ – Ниш до формирања Дирекције за саобраћај.

Одлуком о Буџету града Ниша опредељују се средства која су намењена функцији јавног превоза на територији града Ниша у виду субвенција. Поред повлашћених категорија путника, право на бесплатну вожњу остварују лица старија од 70 година, труднице, свако треће, четврто и наредно дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, ратни војни инвалиди од I oд IV групе, цивилни инвалиди рата од I до IV групе, слепа лица и њихови пратиоци и чланови удружења особа са инвалидитетом чија редовна активност се финансира из буџета.

Актуелна је и иницијатива Удружења љубитеља нишких трамваја за поновно увођење шинских система, уз очување сећања на старе трамваје који су саобраћали на линији Железничка станица – Нишка Бања у периоду од 1930. до 1958. године.

Даљи развој система јавног градског и приградског превоза путника у Нишу, након почетка имплементације Студије јавног масовног транспорта путника на територији града Ниша, усмерен је на вредновању и оцени примењених решења и другим активностима који ће циљ одрживог развоја, одрживог транспорта и хуманијег града учинити доступним. Највиши циљ јесте оснивање Дирекције за саобраћај као стручне организације која управља, унапређује и развија систем одрживог транспорта у граду Нишу.

Перформансе система потребно је усклађивати у складу са очекиваним квалитетом услуге од стране корисника уз што мање одступање реализованог од пројектованог стања, према стандардима квалитета.

Истовремено, у фази планирања и израде урбанистичких планова систем ЈГПП са својим захтевима мора имати приоритет посматрано кроз развој уличне мреже где се захтева одвајање посебних улица за линије јавног превоза, опрдељивање посебних површина за терминале, дефинисање приоритета у односу на путнички аутомобил у центру града, итд.