Путник може да изјави рекламацију на доплатне карте и опомене за доплатне карте у року од осам дана од датума издавања усмено у просторијама Приградске аутобуске станице у ул. Булевар 12. фебруар бб, телефоном на број 0800/018-802 , писаним путем и електронским путем уз доставу потребних докумената.

Подносилац рекламације који рекламацију изјављује усменим или телефонским путем дужан је да у року од 48 сати од изјављивања исте предузећу достави фотокопију доплатне карте или опомене за плаћање доплатне карте као и личну карту на увид. Копије наведених докумената можете доставити лично у просторијама Приградске аутобуске станице у ул. Булевар 12. фебруар бб, послати поштом или скенирани односно очитани документ послати на маил info@jgpnis.rs. Уколико се у року од 48  сати не доставе копије наведених докумената Захтев за рекламацију ће бити одбијен.

Рекламација уложена електронским путем подноси се попуњавањем означеног обрасца која у делу ДОКУМЕНТАЦИЈА мора да садржи потребна горе поменута документа. Из наведених докумената треба да се виде подаци који се налазе у попуњеном обрасцу.

[iphorm id=“1″ name=“Рекламација“]