ОПШТА ЛЕГИМАЦИЈА
Ко остварује право:

Запослена лица као и лица која нису корисници ни једне од осталих категорија легитимација

Потребна документација:

Фотографија 2,5 х 3 цм и лична карта на увид

Цена издавања: 200,00 динара