Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Решења, одлуке, правилници и захтеви

Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша од 10.04.2024. године

Цене услуга превоза децембар 2023. године

Тарифни систем новембар 2023. године

Цене превоза новембар 2023. године

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024. годину

Тарифни систем

Цене превоза

Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша

Одлука о изменама и допунама одлуке о јавном градском и приградском превозу путника

Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша од 01.06.2022. године

Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша

Решење о измени решења о линијама 29_39

Решење о измени решења о линијама

Решење одређивању сталних линија 2020

Допуна решења о стајалиштима 2020

Решење о стајалиштима 2020

Тарифни систем

Решење о утврђивању цена услуга превоза

Правилник о ближем уређењу јавних набавки

Решење о изменама Решења за утврђивање цена услуга превоза у јавном Градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Измена плана јавних набавки за 2016. годину

Решење о изменама Тарифног система у јавном градском и приградском превозу путника

План јавних набавки за 2016. годину

Решење о изменама Решења о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу

Одлука о јавном градском и приградском превозу путника

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

Измене интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Правилник о унутрашњем узбуњивању

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

четвртак, 25. јул 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs