Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

Финансијски извештаји

Биланс стања за 2022. годину

Биланс успеха за 2022. годину

Годишњи извештај за 2022. годину

Извештај о осталом резултату за 2022. годину

Извештај о променама на капиталу за 2022. годину

Извештај о токовима готовине за 2022. годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2022. годину

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

понедељак, 20. мај 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs