Телефон за бесплатне позиве

0800/018-802

ЈАВНИ ПОЗИВ

Образац Пријаве    преузми овде

Образац Изјаве       преузми овде

Јавни Оглас              преузми овде

**У тексту испод се налази само део Јавног огласа, а целокупан документ се може преузети овде.

Ha основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник PC”, бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др закон,108/16,113/17,95/18 и 153/20), и Одлуке о именовању Комисије за спровођења поступка отуђења расходованих средстава бр. 403/24 од 23.02.2024. године, Комисија за спровођења поступка отуђења расходованих средстава, дана 02.04.2024. године објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА РАСХОДОВАНИХ СРЕДСТАВА – ОПАСАН ОТПАД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША НИШ

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења су:
Расходована средства (возила) – опасан отпад у власништву ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања. Возила се продају као отпад на основу расхода и извештаја о испитивању возила бр:02-567-111/1 од 27.03.2024.године Института за заштиту на раду А.Д.

Целокупан документ Јавног огласа може се преузети овде.

Образац Пријаве за учешће на јавном огласу и изјава о прихватању услова може се преузети овде.

Образац Изјаве може се преузети овде.

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ РЕД ВОЖЊЕ

четвртак, 25. јул 2024.

Аутобуси у градском и приградском саобраћају данас возе по реду вожње.

Упутство за коришћење NiCard мобилне апликације

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
(CALL CENTAR)

Телефони за информације о реду вожње, приговоре, жалбе и сугестије на пружање услуга јавног превоза путника и понашање возног особља су:

018/505-656, 018/505-665 и 066/80-60-045

Телефони за бесплатне позиве у оквиру фиксне мреже за рекламације на опомене и доплатне карте:

Email: info@jgpnis.rs i callcentar@jgpnis.rs