Измиривање дуга на име опомене за доплатну картку можете извршити на:

  • Продајном месту месечних и полумесечних карата у ТПЦ „Амбасадир“, локал 27
  • Шалтеру Приградске аутобуске станице ул. Булевар 12. Фебруар бб
  • Благајни ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина 8, II спрат
  • На свим поштанским шалтерима и шалтерима банака на жиро рачун бр. 170-30013186000-16, са позивом на број – број опомене за доплатну карту