ЛИНИЈА
ТРАСЕ

ЛИНИЈА 1
ЛЕДЕНА СТЕНА - НИШКА БАЊА

ЛЕДЕНА СТЕНА - ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА - ЈОВАНА РИСТИЋА - ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА - КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ - ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА - ВОЖДА КАРАЂОРЂА - БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА - БУЛ.ЦАРА КОНСТАНТИНА до БАЊСКЕ РАМПЕ И УЛИЦОМ СРПСКИХ ЈУНАКА до ТРГА РЕПУБЛИКЕ У НИШКОЈ БАЊИ

ЛИНИЈА 3
БРЗИ БРОД-НАСЕЉЕ РАТКО ЈОВИЋ

НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД ЦЕНТАР, УЛ. 29. НОВЕМБАР (ДРУГИ УЛАЗ У НАСЕЉЕ БРЗИ БРОД), БУЛЕВАР СВ. ЦАРАКОНСТАНТИНА, БУЛЕВАР ДР. ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР ДО РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ ВАЗДУХОПЛОВАЦА

ЛИНИЈА 8
НОВО ГРОБЉЕ - ГАБРОВАЧКА РЕКА

НОВО ГРОБЉЕ, ОКРЕТНИЦА, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, СЕРДАРА ЈОЛА ПИЛЕТИЋА, ГЛИГОРИЈА ЂАКА,ЛУЖИЧКИХ СРБА, ХИЉАДУТРИСТА КАПЛАРА, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, ЈУГ БОГДАНОВА, ТРГ КА, ТРГ ПАВЛА СТОЈКОВИЋА, УЛ. ОБРЕНОВИЋЕВА, ТРГ 14. ОКТОБАР, УЛ. ЕПИСКОПСКА, ДУШАНАПОПОВИЋА, ГАБРОВАЧКИ ПУТ, ГАБРОВАЧКА РЕКА, ХИЛАНДАРСКИ МЕТОХ И ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА.

ЛИНИЈА 9
МОКРАЊЧЕВА - БРАНКО БЈЕГОВИЋ

МОКРАЊЧЕВА, СТАНОЈА БУНУШЕВЦА, ЊЕГОШЕВА, ХИЛАНДАРСКА, УЛ. ОБРЕНОВИЋЕВА, ТРГ 14. ОКТОБАР, ТРГ ПАВЛА СТОЈКОВИЋА, ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА - КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ - БУЛЕВАР 12.ФЕБРУАР - УЛИЦА ХУМСКА - УЛИЦА ПРИБОЈСКА

ЛИНИЈА 10
НАСЕЉЕ 9.МАЈ - ЋЕЛЕ КУЛА

НОВО СЕЛО - К.П. ДОМ - Н.М. ПРОТИЋ - ВЕТ. ЗАВОД - Л.СТЕНА БРДО - Л.СТЕНА - ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА - ЈОВАНА РИСТИЋА - ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА - КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ - ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА - ВОЖДА КАРАЂОРЂА - БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА до ОКРЕТНИЦЕ НА ТРОШАРИНИ

ЛИНИЈА 18
ПАС НИШ - СИЋЕВО

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛЕВАР СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, ПУТ ЗА ПИРОТ М.1.12 ДО СКРЕТАЊА ЗА СИЋЕВО, ПУТ Л-1.16, ДО ОКРЕТНИЦЕ У СИЋЕВУ; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.

ЛИНИЈА 19
ПАС НИШ - Куновица - БАНЦАРЕВО

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛЕВАР СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, КОД БАЊСКЕ РАМПЕ, ПУТ ЗА ЈЕЛАШНИЦУ Р.241А, СКРЕТАЊЕ ЗА ЈЕЛАШНИЦУ Л-18, ЈЕЛАШНИЦА, ПОВРАТАК НА Р.241А, Л-17.2 КУНОВИЦА, ПОВРАТАК НА Р.241А, Л17.1 ДО БАНЦАРЕВА;У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ

ЛИНИЈА 20
ПАС НИШ - РАВНИ ДО

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛ. СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, ПУТ ЗА ПИРОТ М.1.12, СИЋЕВО БРАНА, ПУТ ЗА ОСТРОВИЦУ Л-17, ОСТРОВИЦА, ДО РАВНОГ ДОЛА;У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.

ЛИНИЈА 20Л
ПАС НИШ - ОСТРОВИЦА

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛ. СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, ПУТ ЗА ПИРОТ M.1.12, СИЋЕВО БРАНА, ПУТ ЗА СИЋЕВО Л-16, ПОВРАТАК НА М.1.12, ПУТ ЗА ОСТРОВИЦУ Л-17, ОСТРОВИЦА (ПРОДАВНИЦА);У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ

ЛИНИЈА 21
ПАС НИШ - ГОРЊА СТУДЕНА

ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 19 ДО ЈЕЛАШНИЦЕ, НАДАЉЕ ПУТЕМ ЗА ГОРЊУ СТУДЕНУ Л-18; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.

ЛИНИЈА 21Л
ПАС НИШ - ЈЕЛАШНИЦА

ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 19 ДО ЈЕЛАШНИЦЕ;У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.

ЛИНИЈА 22
ПАС НИШ - ВУКМАНОВО

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛ. ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, УЛ. ЗЕТСКА, ДУШАНА ПОПОВИЋА, ГАБРОВАЧКИ ПУТ Л-20, ГАБРОВАЦ, ПУТ ЗА ВУКМАНОВО Л-20.1, ВУКМАНОВО. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.

ЛИНИЈА 23
ПАС НИШ - БЕРБАТОВО

ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 22 ДО ГАБРОВЦА, ДАЉЕ ПУТЕМ ЗА БЕРБАТОВО Л-20.3.; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.

ЛИНИЈА 23Л
ПАС НИШ - ГАБРОВАЦ

ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 22 ДО ГАБРОВЦА; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ

ЛИНИЈА 23К
ПАС НИШ – Вукманово – Бербатовo – ПАС НИШ

ИСТА КАО И ЛИНИЈА БРОЈ 23 ДО БЕРБАТОВА, ДАЉЕ ПУТЕМ ЗА ВУКМАНОВО Л-20.1, ВУКМАНОВО, ПУТ ЗА БЕРБАТОВО Л-20.3, ПУТЕМ ЗА ГАБРОВАЦ, ГАБРОВАЦ, ГАБРОВАЧКИ ПУТ Л-20, ДУШАНА ПОПОВИЋА, ЗЕТСКА, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПАС НИШ.

ЛИНИЈА 24
ПАС НИШ - ДОЊЕ ВЛАСЕ

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ТРГ КА, УЛ. ТОПЛИЧИНА, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ОД НОВОГ ГРОБЉА, НАДАЉЕ ПУТЕМ ЗА ДОЊЕ ВЛАСЕ Л-1.1, Л-1; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО УЛИЦЕ ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, ЗАТИМ ЈУГ- БОГДАНОВОМ, ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.

ЛИНИЈА 25
ПАС НИШ - Доње Међурово - Чокот - Насеље "9.МАЈ"

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ПУТ ЗА ДОЊЕ МЕЂУРОВО Л-3, ПУТ ЗА ЧОКОТ Л-4, ЧОКОТ, НАСЕЉЕ "9 МАЈ", УЛИЦА. ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР

ЛИНИЈА 26
ПАС НИШ - ЛАЛИНАЦ

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА,ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД У НАСЕЉУ "9. МАЈ", ПУТ ЗА ЛАЛИНАЦ Л-5; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО УЛИЦЕ ЈОВАНА РИСТИЋА, ЗАТИМ ТРГ КА, КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР

ЛИНИЈА 33
НИШ - Мрамор - СЕЧАНИЦА

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД У НАСЕЉУ "9. МАЈ", ПУТ ЗА МРАМОР, ПУТЕМ Л-6 КРОЗ КРУШЦЕ И ЛАЛИНСКЕ ПОЈАТЕ, ЗАТИМ ПУТЕМ Л-6.2 ДО СЕЧАНИЦЕ. У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО УЛ. ЈОВАНА РИСТИЋА, ЗАТИМ ТРГ КА, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.

ЛИНИЈА 35
ПАС НИШ - Горње Међурово - БУБАЊ СЕЛО(кружна линија)

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ТРГ КА, УЛ. ТОПЛИЧИНА, ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ПУТ ЗА ГОРЊЕ МЕЂУРОВО Л-2 ДО ГОРЊЕГ МЕЂУРОВА, ЗАТИМ ПУТ ЗА БУБАЊ СЕЛО Л-3.1, ЗАТИМ ПУТЕМ Л-3, УЛ. БУБАЊСКИХ ХЕРОЈИ, УЛ. ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГ КА, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР.

ЛИНИЈА 36
ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА - МРАМОР

ТРГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА - УЛ.КЊЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ - ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА - ВАРДАРСКА - ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА - УЛ.ТОПЛИЧКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОДРЕДА - НАСЕЉЕ "9.МАЈ" - МРАМОР

ЛИНИЈА 36Л
ПАС НИШ - МРАМОРСКИ ПОТОК

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВАРДАРСКА, ЈОВАНА РИСТИЋА, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА, ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД У НАСЕЉУ "9. МАЈ", ПУТ ЗА МРАМОР, ПУТ ЗА МЕРОШИНУ Л-5.1, ПУТ ДО МРАМОРСКОГ ПОТОКА; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ ДО УЛ. ЈОВАНА РИСТИЋА, ТРГА КА, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, БУЛЕВАР 12 ФЕБРУАР.

ЛИНИЈА 37
ПАС НИШ - ЛАЗАРЕВО СЕЛО

БУЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, УЛ. КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, ГЕНЕРАЛА МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА, ВОЖДА КАРАЂОРЂА, БУЛЕВАР ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, БУЛЕВАР СВ. ЦАРА КОНСТАНТИНА, ЗАПЛАЊСКА, ПУТ ЗА ЛАЗАРЕВО СЕЛО Р.241 ДО ЛАЗАРЕВОГ СЕЛА; У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.

ЛИНИЈА 39
ПАС НИШ - Суповац - СЕЧАНИЦА

УЛЕВАР 12. ФЕБРУАР, ПУТ ЗА ГОРЊУ ТОПОНИЦУ Р.214, ПУТ ЗА МЕЗГРАЈУ Л-8, ОД МЕЗГРАЈЕ ЛОКАЛНИМ ПУТЕМ Л-6 КА СЕЧАНИЦИ ДО СКРЕТАЊА ЗА СУПОВАЦ, НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕМ ДО ЦЕНТРА НАСЕЉА СУПОВАЦ, ПОВРАТАК ДО РАСКРСНИЦЕ СА ЛОКАЛНИМ ПУТЕМ ЗА СЕЧАНИЦУ Л-6, ЛОКАЛНИМ ПУТЕМ ДО РАСКРСНИЦЕ СА ПУТЕМ ЗА СЕЧАНИЦУ, ЗАТИМ ПУТЕМ ДО ЦЕНТРА НАСЕЉА СЕЧАНИЦА ПУТЕМ Л-6.2.;У ПОВРАТКУ ИСТОМ ТРАСОМ.