logoi JKP DIREKCIJA
Пословно име: Јавно комунално предузеће  Дирекција за јавни превоз Града Ниша
Седиште: Улица Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш
Делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају-претежна делатност
49.31 – Градски и приградски превоз путника
Матични број: 20136674
ПИБ: 107073107
Мејл: info@jgpnis.rs
Телефон: 018/505-655
Факс: 018/520-041
Текући рачун: 170-30013186000-16 – UniCredit Banka