Повећан број полазака због празника „Побусани понедељак“

    Због верског празника „Побусани понедељак“ и повећаних превозних захтева ка Новом гробљу, дана 09.05.2016. године отвара се ванредна линија 8Л Трг КА – Ново гробље са два возила на раду и интервалом од 20 минута у периоду од 7:00 до 14:00 часова.

    Најновије - Вести