Коментар текста објављеног на сајту gradjanin.rs

  Поводом текста објављеног на сајту gradjanin.rs дана 12.07.2016. године, под насловом „Дирекција за јавни превоз ради у плусу, али нејасни трошкови“, дајемо следећи коментар:

  ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша (у даљем тексту: Дирекција) је почев од 2011. године, кад је основана, увек исказивала позитивне финансијске резултате у пословању и успешно обављала делатности које јој је Скупштина Града Ниша, као оснивач, доделила.

  Дирекција тренутно нема никаква кредитна задужења и све обавезе према добављачима, пореске и друге обавезе, као и све обавезе према запосленима уредно измирује.

  То значи да констатација у тексту да је од почетка стварања, по први пут ово јавно предузеће радило позитивно није тачна и верујемо да је аутор текста само погрешно разумео излагање директора Дирекције на седници Скупштине Града Ниша, одржаној дана 12.07.2016. године. Директор је на седници истакао да су у првих шест месеци 2016. године, остварени најбољи резултати од почетка функционисања интегрисаног тарифног система јавног превоза у Нишу, да Град Ниш не само да није имао никаква додатна издвајања за финансирање јавног превоза, већ је остварен и суфицит од преко 24.000.000 динара.

  ОВДЕ можете видети и одговоре на питања које је  одборник Срђан Нонић, из одборничке групе Доста је било, поставио директору Дирекције на седници Скупштине Града Ниша, одржаној дана 12.07.2016. године.

  Најновије - Вести