Датум објаве: 24/01/2016
  Због поледице и снега дошло је до скраћења на појединим приградским линијама и то: -Линија 32 Ниш -Кравље не саобраћа у село Миљковац, -Линија 32Л Ниш- Палиграце не саобраћа у село Миљковац, -Линија 30 Ниш -Лесковик и линија 31...
  Датум објаве: 22/01/2016
  Због поледице и снега дошло је до скраћења на појединим приградским линијама и то: -Линија 32 Ниш -Кравље не саобраћа у село Миљковац, -Линија 32Л Ниш- Палиграце не саобраћа у село Миљковац, -Линија 30 Ниш -Лесковик и линија 31...
  Датум објаве: 20/01/2016
  Због поледице и снега дошло је до скраћења на појединим приградским линијама и то: -Линија 32 Ниш -Кравље не саобраћа у село Миљковац, -Линија 32Л Ниш- Палиграце не саобраћа у село Миљковац, -Линија 20 Ниш -Равни До до раскрснице...
  Датум објаве: 19/01/2016
  Због снежних падавина дошло је до скраћења на појединим градским и приградским линијама и то У приградском саобраћају: -Линија 32 Ниш -Кравље не саобраћа у село Миљковац, -Линија 32Л Ниш- Палиграце не саобраћа у село Миљковац, -Линија 20 Ниш...
  Датум објаве: 18/01/2016
  Због снежних падавина дошло је до скраћења на појединим градским и приградским линијама и то У приградском саобраћају: -Линија 32 Ниш -Кравље саобраћа до Палиграца и не саобраћа у село Миљковац, -Линија 32Л Ниш- Палиграце не саобраћа у село...
  Датум објаве: 17/01/2016
  Због снежних падавина дошло је до скраћења на појединим градским и приградским линијама и то У приградском саобраћају: -Линија 32 Ниш -Кравље не саобраћа у село Миљковац, -Линија 32Л Ниш- Палиграце не саобраћа у село Миљковац, -Линија 20 Ниш...
  Датум објаве: 17/01/2016
  Због снежних падавина дошло је до скраћења на појединим градским и приградским линијама и то У приградском саобраћају: -Линија 32 Ниш -Кравље не саобраћа у село Миљковац, -Линија 32Л Ниш- Палиграце не саобраћа у село Миљковац, -Линија 20 Ниш...
  Датум објаве: 16/01/2016
  Због снежних падавина дошло је до скраћења на појединим градским и приградским линијама и то У приградском саобраћају: -Линија 14 Ниш-Бреница до Каменице. -Линија 20 Ниш-Равни До до уласка у село Рави до -Линија 18 Ниш-Сићево до уласка у...
  Датум објаве: 16/01/2016
  Због поледице и снега дошло је до скраћења на појединим приградским линијама и то: -Линија 14 Ниш-Бреница до Каменице. -Линија 20 Ниш-Равни До до уласка у село Рави до -Линија 18 Ниш-Сићево до уласка у село Сићево. -Линија 17 Ниш-Ореовац...